Viesnīcas noteikumi

1. Iebraukšana no 15:00

1.1. Lūdzam Jūs informēt par agrāku iebraukšanu vai vēlāku izbraukšanu. Jūsu lūgumu akceptēsim, ņemot vērā viesnīcas iespējas.
1.2 Par vēlāku iebraukšanu jāvienojas ar viesnīcu, pretēja gadījumā rezervācija  tiks anulēta viesim, kurš neiebrauca numurā konkrētajā laikā līdz 18:00.
1.3 Negarantēta rezervācija tiek turēta līdz 18:00 iebraukšanas dienā.

2. Izbraukšana līdz 12:00

2.1 Gadījumā, ja viesis aizkavēsies numurā pēc 12:00 ( no 12:05 – 16:05) – tad viesim jāmaksā 50% no kopējas summas par numuru.
2.2 Gadījumā, ja viesis aizkavējas numura pēc 16:00, tad viesim jāmaksā 100% no kopējās numura summas.

3. Numuru rezervēšana

3.1 Lai veiktu viesnīcas numuru rezervēšanu, sūtiet pieteikumus mājas lapā vai e-pastu mail@villaanna.lv.
Telefoniski rezervācijas netiek pieņemtas un nav garantētas.

4. Rezervācijas un anulēšanas noteikumi

4.1 Rezervācija ir garantēta tikai gadījumā, ja ir veikta priekšapmaksa vai minēti kredītkartes dati, vai pēc savstarpējas vienošanās.
4.2 Lai garantētu rezervāciju ar kredītkarti, mums ir nepieciešams – kredītkartes veids, numurs un derīguma termiņš, vai arī maksājuma uzdevums, ja apmaksa tiek veikta ar pārskaitījumu.
4.3 Garantētu rezervāciju var anulēt bez maksas 72 stundas / 3 diennaktis pirms rezervācijas iebraukšanas datuma. 
4.4 Nesavlaicīga atteikuma gadījumā vai neinformējot viesnīcu par atteikumu, viesnīca neatgriež iemaksāto priekšapmaksas summu.
4.5 Ar kredītkarti garantētām rezervācijām, par nesavlaicīgi veiktu atteikumu, tiek piemērota soda nauda, istabas cenas 100% par pirmo diennakti nakti apmērā.

5. Darba laiki

5.1. Brokastu laiks restorānā no plkst.9:00 līdz 11:00
5.2. Restorāna darba laiks no plkst. 12:00 līdz 22:00
5.3. Apkalpošana numurā no plkst. 12:00 līdz 22:00

6. Dzīvnieku uzturēšana

6.1.  Dzīvnieki – viesnīcā atļauts uzturēties ar kaķiem un suņiem, saskaņojot ar viesnīcas administrāciju un sekojot tālāk minētiem nosacījumiem, citādi iebraukšana ir aizliegta:
6.2. Dzīvniekam jābūt krātiņā ( kaķim un maziem sunīšiem), suņiem jābūt uzpurnim un izvedams uz pastaigu ar īsu pavadiņu (1.50 m).
6.3. Dzīvnieka uzturēšanos viesnīcā 20.00EUR par diennakti.
6.4. Dzīvniekam jābūt reģistrācijas apliecība,  reģistrācijas zīme uz kaklasaites, pase uz dzīvnieku ( medicīnisks dokuments par vakcināciju pret trakumu valsts veterinārā dienestā ). 
6.5. Pie patvaļīgas iebraukšanas Klients tiek pakļauts naudas sodam summā 70.00EUR.
6.6. Viesis pilnībā uzņemas atbildību par jebkādu materiālu un morālisku zaudējumu izdarītu „VILLA ANNA” un trešajai personai. 

7. Citi noteikumi

7.1. Lūdzam ievērot viesnīcas ugunsdrošības noteikumus. Visi viesnīcas numuriņi ir nesmēķētāju. Sods par smēķēšanu viesnīcas telpās – 70.00EUR.
7.2. Izejot no viesnīcas, lūdzam nodot istabas atslēgas administrātorei.  Atslēgas un/vai atslēgas piekariņa nozaudēšanas vai bojāšanas, viesis sedz zaudējumu 15.00EUR apmērā.
7.3. Informējam , ka par viesnīcas istabas bojājumiem vai citiem zaudējumiem, ja tie radušies Jūsu vainas dēļ, Jums jāatbild par zaudējumiem pilnā apmērā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
7.4. Bez iepriekšēja brīdinājuma, kā arī  Jūsu prombūtnes laikā, Jūsu numurā var tikt veikti avārijas vai servisa nodrošinājumam un drošībai nepieciešamie mēbeļu, televīzijas un sakaru sistēmu, santehnikas, ūdensapgdes un elektrosistēmu, signalizācijas, kā arī durvju atslēgas remontdarbiem. Ja pēc remonta darbu pabeigšanas Jums radušās pretenzijas pret viesnīcu, lūdzam nekavējoties ziņot par tām administrātoram.
7.5. Pirms atstājiet  viesnīcu, lūdzam Jūs norēķināties, kā arī paziņot par pretenzijām pret viesnīcu, ja tādas radušās kopš Jūsu apmešanās sākuma. Pēc tam, kad būsiet izrakstījies no viesnīcas, administrācija pretenzijas nepieņems.
7.6. Viesnīca un viesnīcas darbnieki neatbild par numuros atstātajām mantām. Lūdzam aizslēgt savas istabas durvis naktī, kā arī to atstājot. Jūsu prombūtnes laikā neatstājiet istabā naudu, vērtslietas, kredītkartes un dokumentus. 
7.7. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Jūsu istabā ir no 8:00 līdz 23:00. Tādā gadījumā Jūs uzņamties atbildību par zaudējumiem, kurus apmeklētājs var nodarīt Jums un viesnīcai. Pēc plkst. 23:00 apmeklētājiem nav atļauts uzturēties klienta istabā. 
7.8. Lūdzam ievērot klusumu viesnīcas telpās nakts laikā darba dienās no plkst. 23.00 līdz 6.00. Trokšņu līmeni lūdzam samazināt līdz minimumam. Par klusuma neievērošanu viesi var izraidīt no viesnīcas.


Vēlot Jums patīkamu atpūtu,
Villa Anna