Ceremonija pie Jūras

Piedāvājums romantiskai laulību ceremonijai jūras krastā:

Pludmales ceremonija 1,5h, cena 500 EUR
• Balta arka ar auduma drapērijām;
• Reģistrācijas galdiņš ar svārkiem;
• Balts vai sarkans celiņš;  
• Divi koka podesti viesiem.

Saulrieta apspīdēti, tveriet mirkli un skaistas emocijas ceremoniju vietā “Villa Anna”

Mūsu viesnīcā reģistrē Engures novada dzimtsarakstu nodaļa. Cena par izbraukuma reģistrāciju ir 258,25EUR un papildus Valsts nodeva 14EUR. Ja nepieciešama ceremonija krievu valodā, ir jāskaņo ar vakara vadītāju vai organizātoriem, kas varētu ceremoniju skaisti pārtūlkot. 

ENGURES NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Jūras ielā 85, Engurē, Engures pagastā, Engures novadā, LV- 3118,
Engures pagasta pārvaldes ēkā
T.24400167

Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā, LV-3118,
Lapmežciema pagasta pārvaldes ēkā
T.63163230